Postup při prodeji (koupi) nemovitosti

1. (PRODÁVAJÍCÍ) Připravit podklady k prodeji:

 • list vlastnictví,
 • snímek z katastrální mapy,
 • nabývací titul (listina na základě které prodávající nemovitost nabyl, tedy obvykle kupní smlouva, rozhodnutí o dědictví atp.),
 • Průkaz energetické náročnosti budovy
 • případně další listiny - plánky atp.
Pokud není k dispozici tzv. nabývací titul, je možné získat jeho opis na katastrálním úřadě.

Cena:
 • list vlastnictví - kolek 100 Kč,
 • snímek z katastrální mapy - kolek 50 Kč,
 • opis nabývacího titulu 50 Kč/1 stránka,
 • PENB cca 5.000 Kč

2. (PRODÁVAJÍCÍ) Stanovení reálné kupní ceny - reálná kupní cena je cena zjištěná z inzerce podobných nemovitostí, většinou snížená o 20 % (většina inzerentů své nemovitosti nadhodnocuje a skutečná kupní cena pak je stejně nižší., správným stanovením ceny ušetříte spoustu času).
Konzultace s realitní kanceláří ohledně stanovení kupní ceny minimálně přinese informaci, díky které můžete kupní cenu stanovit.

3. (PRODÁVAJÍCÍ) Nabídka nemovitosti - vlastní inzerce nebo smlouva s realitní kanceláří.
Cena:

 • V případě vlastní inzerce 500 Kč - 50.000 Kč - podle reálnosti kupní ceny a tedy i doby inzerce. Cena při smlouvě s realitní kanceláří:
 • Obvykle 5 % z kupní ceny prodávané nemovitosti, ale zahrnuje většinu zde uvedených poplatků.
Doba: Při reálně stanovené ceně přibližně 3 - 4 měsíce.

4. (PRODÁVAJÍCÍ a KUPUJÍCÍ) Dohodnutí podmínek prodeje, splacení kupní ceny a příprava kupní smlouvy.
Cena právních služeb: přibl. 10.000 až 50.000 Kč - podle složitosti smlouvy.
Doba: přibližně 2 - 6 týdnů.

5. (PRODÁVAJÍCÍ a KUPUJÍCÍ) Podpis smlouvy kupní a sepsání návrhu na vklad do katastru nemovitostí, podání návrhu na vklad.
Cena: Kolek 1.000 Kč.

6. (KATASTRÁLNÍ ÚŘAD) Provedení vkladu vlastnického práva a zaslání Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí oběma stranám.
Doba: podle katastrálního úřadu: obvykle 30 dní.

7. (KUPUJÍCÍ) Podání přiznání k dani nabytí nemovitých věcí. Přiznání se podává na finanční úřad, v jehož působnosti leží nemovitost. Jako příloha se přikládá smlouvy kupní a Vyrozumění o provedeném vkladu do katastru nemovitostí. V některých případech se dokládá znalecký posudek.
Doba: Do 3 měsíců od nabytí právní moci vkladu
Cena: 4 % z kupní ceny nemovitosti nebo z ceny podle odhadu - podle toho, která je vyšší.

8. (PRODÁVAJÍCÍ) Podání přiznání k dani z příjmů.. Doba: Ve zdaňovacím období, tedy do 31. 3. následujícího roku.
Cena: Podle ceny nemovitosti (uvedené v kupní smlouvě) snížená o náklady - 15 % z ceny nemovitosti.
POZOR: Od daně z příjmů jsou osvobozeny osoby, které nemovitost vlastnily minimálně 5 let nebo v ní minimálně 2 roky bydlely.

9. (KUPUJÍCÍ) Do 31. 1. kalendářního roku podat přiznání k dani z nemovitosti.
Pro jednodušší vyplnění formuláře doporučuji si vyžádat od prodávajícího kopii znaleckého posudku, kde najde potřebné informace o nemovitosti.

V případě, že kupující hradí kupní cenu prostřednictvím úvěru, pak se většinou před podpisem kupní smlouvy sepisuje smlouva o smlouvě budoucí, která slouží kupujícímu jako jeden z podkladů pro schválení úvěru. Po schválení úvěru se podepisuje smlouva kupní a zároveň smlouva zástavní. V případě, že prodávající uzavře smlouvu s realitní kanceláří, musí počítat s provizí ve výši 4 - 6 % z ceny nemovitosti. Na druhou stranu - v ceně služeb realitní kanceláře je obvykle právní zajištění prodeje, inzerce, kolky, někdy i odhad nemovitosti či vyřízení úvěru pro kupujícího a tím urychlení celého obchodu.

zpět