Deset důvodů, proč prodávat nemovitost přes realitní kancelář (samozřejmě tu naši)

1) Kvalitní právní servis
Prodat nemovitost - to je obchod, jako každý jiný. Má svá rizika. Naprostá většina lidí je vůbec nezná a zvláště, pokud se nepohybují v oblasti prodeje nemovitostí. A předejít těmto rizikům neumí ani právníci, kteří se nespecializují na tuto oblast.
Poskytujeme kvalitní právní servis, včetně úschovy kupní ceny v advokátní úschově, smlouvy připravuje advokátní kancelář vždy na konkrétní obchod. Nepoužíváme univerzální šablony smluv.

2) Dokumenty
Při prodeji domu kupující vyžaduje výpis z KN, snímek z katastrální mapy, znovu výdaje, cesty na katastr, fronty, čekání. Po prodeji domu je prodávající povinen podat přiznání k dani z převodu nemovitosti – je třeba zajistit soudního znalce, uhradit cenu za vyhotovení znaleckého posudku, správně vyplnit a podat Přiznání k dani z převodu nemovitostí. Toto všechno také za Vás vyřizuje naše realitní kancelář.

3) Propagace
Nemovitost s největší pravděpodobností neprodáte ihned poté, co si podáte jeden inzerát. Nabídka je hodně velká a prodat - to se musí nabízet, inzerovat, vědět, kde zabírá inzerce nejlépe. Při reálně stanovené ceně nemovitosti trvá prodej přibližně tři až čtyři měsíce. Po celou tuto dobu musíte neúnavně inzerovat, a počítat s náklady na inzerci.

4) Nabídka
Realitní kancelář si vede databázi zájemců o konkrétní typy nemovitostí. Tito zájemci mohou jeden inzerát podaný majitelem, v záplavě ostatních inzerátů snadno přehlédnout. Naše realitní kancelář vždy, když přibere do nabídky novou nemovitost, kontaktuje tyto zájemce a nemovitost jim nabídne. Jedná se tedy o cílenou propagaci, které samotný vlastník nikdy nedosáhne. Tato forma bývá nejúspěšnější, protože realitní makléř se všemi těmito zájemci mluvil a podrobně si vysvětlili, co zájemce hledá. Často se také s těmito zájemci i osobně setkal při prohlídce jiné nemovitosti. Tento způsob má tedy nesrovnatelně větší efekt, než když vlastník se pokouší telefonovat na inzeráty typu: "hledám rodinný dům do 30 km od Prahy". Většinou jen utrácí peníze za telefon a ačkoli má pocit, že telefonuje přímému zájemci, většinou se dovolá do nějaké realitní kanceláře.

5) Komunikace se zájemci
Ke každému zájemci o nemovitost se musí přistupovat jako k "zákazníkovi". Zájemci se musí vaše nemovitost nejenom líbit, ale musí se v ní i cítit dobře. Je třeba navodit příjemnou atmosféru. Někteří majitelé jsou sami o sobě komunikativní, někteří jsou spíše uzavření. Věřte, že realitní makléř Vám v této situaci určitě pomůže.

6) Úhrada kupní ceny a úvěr
Pokud dojde k dohodě mezi vlastníkem a zájemcem o prodeji domu, velmi často se stává, že zájemce nedisponuje ihned potřebnou hotovostí. Většinou si musí vyřídit úvěr, či prodat jinou, svou nemovitost. Pokud si vše vyřizují majitel a kupující sami, doba, než majitel dostane z nemovitost zaplaceno se neúměrně prodlužuje, naše realitní kancelář pomůže kupujícímu k co nejrychlejšímu postupu k získání potřebných financí. Ať již formou pomoci s vyřízením hypotéky, tak pomoci s prodejem druhé nemovitosti, načasováním jednotlivých kroků tak, aby vše na sebe správně navazovalo.

7) Nečekané situace
Zkušenosti jsou k nezaplacení, to všichni víme. Naše realitní kancelář při prodeji domů již řešila řadu neobvyklých a nečekaných situací, které mohou nastat. O těchto možnostech případných problémů víme, umíme jim buď předejít, či je řešit. Ocitne-li se v takové situaci vlastník, pak bez realitní kanceláře je problémem zaskočen, neví jak ho řešit,co je potřeba udělat. A věřte, že je řada případů, kdy vlastník přišel o dům, peníze neviděl a nikdy neuvidí a přitom nebylo složité situaci předejít. To je hodně draze zaplacená zkušenost!

8) Stanovení ceny
Často se stává, že vlastník nemovitosti nemá reálnou představu o ceně, ze kterou se dá nemovitost prodat. Pravda, v naprosté většině případů majitel značně nadhodnocuje, ale jsou případy, že i požaduje cenu nižší. Náš realitní makléř Vám doporučí optimální výši ceny, případně stanoví ceny dvě - tedy "rychle prodat" či "na prodej se nespěchá". Pravdou je, že v naprosté většině ti, kteří svou nemovitost nadhodnocují, na své ceně trvají. Pak, pokud nadhodnocení není příliš vysoké, vezmeme nemovitost do nabídky s tím, že informujeme majitele o tom, že prodej bude trvat delší dobu. Ta doba může být i rok, dva. Při výrazně nadhodnocené nemovitosti ji vůbec do nabídky nebereme, protože zásadně neslibujeme nemožné. Pak většinou, po pár měsících uvidíme tuto nemovitost nabízet jinou realitní kancelář a to za cenu, kterou jsme původně navrhovali. Vlastník se ji pokoušel za "svou cenu" prodat nejprve sám. Pak již poučen se obrátil na jinou realitní kancelář, kde mu doporučili cenu zhruba stejnou jako my.

9) Úschova kupní ceny
Při prodeji nemovitosti je nejlepším způsobem při úhradě kupní ceny, složení finančních prostředků do advokátní úschovy (lze řešit také notářskou úschovou, či bankovním akreditivem). Prodávající při tomto způsobu má jistotu, že peníze jsou, nemusí se obávat nesplacení. Oproti tomu kupující má jistotu, že finance budou převedeny na účet, pokud nemovitost bude na katastru nemovitostí převedena na kupujícího.

10) Spokojení klienti
Posledním, desátým důvodem je, že všechny výše uvedené důvody nejsou z naší strany pouhé sliby, ale skutečnost. Náš cíl je shodný jak s cílem prodávajícího, tak s cílem kupujícího. Tedy uskutečnit prodej za podmínek vyhovujícím oběma stranám, při minimalizaci veškerých rizik. Chceme spokojené klienty.

zpět